7 NAJPOGOSTEJŠIH NAPAK PRI GNOJENJU

7 NAJPOGOSTEJŠIH NAPAK PRI GNOJENJU

Gnojenje

Namen gnojenja je doseči velik pridelek, hkrati pa ohranjati kakovost zemlje in okolja. Kisik, ogljik, vodik in delno dušik v naravi prosto krožijo. Vsa druga hranila dobi rastlina prek korenin iz tal. Najbolje je tako sestavo zemlje kot gnojila skrbno preveriti. Strokovnjaki s tega področja so nam našteli najpogostejše napake pri gnojenju.

Napaka št.1: Preden na novo oblikujemo vrt ne pošljemo tla v analizo.

Preden oblikujemo vrt je najbolje poslati vzorec tal v analizo. S tem se bomo izognili napakam pri gnojenju oz. zagotovili uravnoteženo prehrano našim rastlinam.

Gnojenje

Napaka št.2: Apnimo z apnom in gašenim apnom, ki delujeta hitro, vendar sta agresivna za žive organizme v tleh, predvsem za deževnike in korenine rastlin.

Zato uporabimo sredstva na osnovi apnenca in dolomita, kot je npr. Plantella Kalcivit, ki zmanjšujejo kislost tal in rastlinam omogočajo večjo dostopnost nekaterih hranil.

Napaka št.3: Hkrati apnimo in organsko gnojimo tla.

Poskrbimo za to, da ne bomo hkrati organsko gnojili in dodajali sredstva za zmanjševanje kislosti tal, saj bi to vodilo v težjo dostopnost nekaterih hranil.

Napaka št.4: Za organsko gnojenje uporabimo svež hlevski gnoj.

Ne uporabljajmo svežega hlevskega gnoja, saj lahko poškoduje korenine rastlin.

Gnojenje

Napaka št.5: Hlevskega gnoja ne kompostiramo.

Hlevski gnoj je potrebno kompostirati, idealno je vsaj 6 mesečno obdobje kompostiranja, saj v tem času razpade večina plevelov.

Napaka št.6: Pri nakupu organskega gnojila ne preverimo sestave.

Ob nakupu vedno preberemo navodila na embalaži gnojila. Organsko gnojilo naj vsebuje čim več suhe snovi in čim več organske snovi. Uporabljajmo samo najbolj kvalitetna gnojila, ko je npr. Plantella Organik, saj le ta vsebujejo maksimalen delež suhe in organske snovi in so razkužena proti plevelom in bolezenskim klicam.

Gnojenje

Napaka št.7: Organsko gnojilo v obliki pelet vkopljemo v tla.

Idealno je da tla najprej prekopljemo ali globoko prerahljamo, nato izravnamo teren in šele potem posipamo pelete. Pelete zagrnemo s tanko plastjo prsti.

Več nasvetov Gainih strokovnjakov najdete na spletni strani Kluba Gaia

7 NAJPOGOSTEJŠIH NAPAK PRI GNOJENJU