Plačilni pogoji v tehnično prodajnih centrih

1. PLAČILA Z BANČNIMI KARTICAMI

MasterCard, Visa, Karanta, American express, Diners Club

placilne kartice

2. NAKUP NA OBROKE Z DINERS CLUB KARTICO

Z Diners Club kartico lahko nakup poravnate v več obrokih – od 2 do 24 obrokov. Prodajno mesto Inpos, d.o.o., Celje ne zaračunava dodatnih stroškov pri nakupih na obroke. Erste Card vam ob nakupu na od 2 do 12 obrokov zaračuna strošek obroka v višini 1 EUR / obrok. Pri nakupih na 13 do 24 obrokov pa se poleg stroška obroka obračuna še strošek odobritve črpanja v skladu z veljavnim cenikom izdajatelja kartica.V dnevih akcije »Velika igra popustov« prodaja na obroke ni možna.Imetnikom podjetniške kartice Mozaik priznavamo popust skladno s članskimi pogoji, vendar obročno plačilo z Diners kartico ni možno.

3. HITRI KREDIT

V sodelovanju s podjetjem Summit Leasing Slovenija d.o.o., Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana, vam omogočamo sklenitev hitrega potrošniškega kredita. Odobritev kredita uredite na prodajnem mestu, v le nekaj minutah.
Hitri kredit je namenjen fizičnim osebam v vrednosti od 125 € do 3.000 EUR.
Ob nakupu plačate 10 % od vrednosti nakupa z bančno debetno kartico, za preostali znesek pa sklenete kreditno pogodbo. Če znesek nakupa presega maksimalni znesek kredita, lahko plačate del kupnine z gotovino ali z drugimi plačilnimi sredstvi.

KREDIT LAHKO PRIDOBI:

– fizična oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki je starejša od 18 let in mlajša od 78 let (ob zaključku kreditiranja)
– oseba, ki je redno zaposlena v Sloveniji ali državah Evropske Unije ali upokojena in prejema pokojnino v Sloveniji.

ZA SKLENITEV KREDITNE POGODBE POTREBUJETE:

 • 1. Osebno izkaznico ali potni list
 • 2. Davčno številko
 • 3. Bančno debetno kartico
 • 4. Dokazilo o plači / pokojnini
  • 4a. Redno zaposleni v Sloveniji ali državah Evropske unije

   – Zadnji originalni bančni izpisek ali
   – potrdilo matične banke o prilivu na TRR iz naslova zadnje plače ali
   – originalni izpis iz internetnega poslovanja v pdf obliki, ki je lahko: izpis iz e-bančništva v obliki zadnjega mesečnega izpisa ali izpis za poljubno obdobje, ki mora biti narejen najmanj za en mesec, pri čemer zadnja postavka na izpisu ne sme biti starejša od 31 dni.
   – Iz izpisa mora biti razviden priliv plače v tekočem, preteklem ali predpreteklem mesecu. Če na izpisu ob prilivu ne piše PLAČA ali OSEBNI DOHODEK ali REDNO DELO ali SALA, priložite še plačilno listo za priliv iz izpisa. Plačo morate prejemati na bančni račun v Sloveniji.

  • 4b. Osebe na porodniškem dopustu

   – Če je kreditojemalec na porodniškem dopustu, mora imeti poleg zgoraj navedenih dokumentov še originalno potrdilo delodajalca o zaposlitvi za nedoločen čas (ne sme biti starejše od 31 dni). V primeru zaposlitve za določen čas, lahko sklenete kreditno pogodbo za čas trajanja vaše zaposlitve, vendar ne dlje kot za 1 leto.

  • 4c. Tuji državljani

   – Če ste tuj državljan, lahko pridobite hitri kredit z odplačilno dobo do enega leta, pri čemer morate imeti v Sloveniji stalno prebivališče in biti zaposlen pri delodajalcu s sedežem v Sloveniji za nedoločen čas.
   – Poleg zgoraj navedenih dokumentov predložite še potrdilo delodajalca o zaposlitvi za nedoločen čas ter dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji.

  • 4d. Upokojenci (če ob poteku kredita niste starejši od 78 let)

   – Če ste stari 62 let ali več, predložite le bančni izpisek, pri čemer mora biti na izpisku prikazana pokojnina z besedo PENS ali POKOJNINA ali ZPIZ.
   – V primeru starosti do 62 let, upokojenec predloži še zadnjo prejeto originalno obvestilo ZPIS ali internetno obvestilo. Pokojnina mora biti izkazana pod šifro 01.
   – Letni dodatek oz. regres se odštevata od skupnega nakazila pokojnine. Priliv iz naslova plače oz. pokojnine, prikazan na bančnem izpisu, ne sme biti manjši od 90 % neto minimalne plače.

Dva kreditojemalca z istim stalnim bivališčem in istim priimkom (ožja družinska člana: zakonca, oče, mati, otrok, brat, sestra) kot izhaja iz osebnega dokumenta, lahko pridobita na osnovi enega izdanega računa vsak svoj hitri kredit do višine 3.000 EUR.

Kreditojemalec mora plačati stroške odobritve in zavarovanja.

Summit Leasing Slovenija, d.o.o. si pridržuje pravico, da zavrne odobritev kredita brez obrazložitve.

Družba Inpos, d.o.o., Celje je pooblaščena za posredovanje kreditnih pogodb s strani družbe Summit Leasing Slovenija, d.o.o.

LASTNOSTI KREDITA

A. KREDIT DO 12 MESECEV – brezobrestni kredit

 1. Obrestna mera: 0%
 2. Strošek odobritve: 1 % od zneska kredita
 3. Strošek zavarovanja terjatev: 4,59 % od zneska terjatve
 4. Število obrokov: od 4 do 12
 5. Minimalen znesek kredita: 125 €
 6. Maksimalen znesek kredita: 3.000 €
 7. Minimalen mesečni obrok: 10 €
 8. Takojšnje plačilo: z debetno kartico preko POS terminala v višini 10 % vrednosti nakupa

Primer izračuna:

primer izracuna

*Brezobrestni mesečni kredit: V primeru nakupa v vrednosti 500 EUR, pri čemer 50 EUR plačate sami (z bančno debetno kartico), za 450 EUR pa vzamete hitri potrošniški kredit z odplačilno dobo 12 mesecev, znašajo stroški odobritve 4,5 EUR in stroški zavarovanja 20,66EUR. Obvezno plačilo preko POS terminala z bančno debetno kartico znaša 50 EUR, mesečni obrok znaša 37,50 EUR, skupaj z naslova kredita plačate 475,16 EUR.

V skladu z Zakonom o potrošniških kreditih EOM (efektivna obrestna mera) na dan 25.11.16 znaša 11,30%. EOM je izračunana na podlagi zneska in trajanja kredita, stroškov odobritve in zavarovanja terjatev in trenutne veljavne obrestne mere. V navedenem primeru je obrestna mera 0% (fiksna). Morebitni dodatni stroški, ki nastanejo v primeru, da stranka ne izpolnjuje pogodbe, niso vključeni v izračun EOM.

B. KREDIT DO 36 MESECEV – obrestni kredit

 1. Obrestna mera: 8%
 2. Strošek odobritve: 1 % od zneska kredita
 3. Strošek zavarovanja terjatev do 24 mesecev: 4,59 % od zneska terjatve
 4. Strošek zavarovanja terjatev do 36 mesecev: 5,57 % od zneska terjatve
 5. Minimalen znesek kredita: 125 €
 6. Maksimalen znesek kredita: 3.000 €
 7. Minimalen mesečni obrok: 10 €
 8. Takojšnje plačilo: z debetno kartico preko POS terminala v višini 10 % vrednosti nakupa

Primer izračuna kredita na 24 mesecev:

primer izracuna

*Hitri potrošniški kredit: V primeru nakupa v vrednosti 2000 EUR, pri čemer 200 EUR plačate sami (z bančno debetno kartico), za 1800 EUR pa vzamete hitri potrošniški kredit z odplačilno dobo 24 mesecev, znašajo stroški odobritve 18 EUR in stroški zavarovanja 89,68 EUR. Obvezno plačilo preko POS terminala z bančno debetno kartico znaša 200 EUR, mesečni obrok znaša 81,41 EUR, skupaj z naslova kredita plačate 2061,52 EUR.

V skladu z Zakonom o potrošniških kreditih EOM (efektivna obrestna mera) na dan 1.12.16 znaša 15,16_%. EOM je izračunana na podlagi zneska in trajanja kredita, stroškov odobritve in zavarovanja terjatev in trenutne veljavne obrestne mere. V navedenem primeru je obrestna mera 8% (fiksna). Morebitni dodatni stroški, ki nastanejo v primeru, da stranka ne izpolnjuje pogodbe, niso vključeni v izračun EOM.

Primer izračuna kredita na 36 mesecev:

primer izracuna

*Hitri potrošniški kredit: V primeru nakupa v vrednosti 3000 EUR, pri čemer 300 EUR plačate sami (z bančno debetno kartico), za 2700 EUR pa vzamete hitri potrošniški kredit z odplačilno dobo 36 mesecev, znašajo stroški odobritve 27 EUR in stroški zavarovanja 169,66 EUR. Obvezno plačilo preko POS terminala z bančno debetno kartico znaša 300 EUR, mesečni obrok znaša 84,61 EUR, skupaj z naslova kredita plačate 3242,62 EUR.

V skladu z Zakonom o potrošniških kreditih EOM (efektivna obrestna mera) na dan 1.12.16 znaša 14,05%. EOM je izračunana na podlagi zneska in trajanja kredita, stroškov odobritve in zavarovanja terjatev in trenutne veljavne obrestne mere. V navedenem primeru je obrestna mera 8 % (fiksna). Morebitni dodatni stroški, ki nastanejo v primeru, da stranka ne izpolnjuje pogodbe, niso vključeni v izračun EOM.